#BUITENGEWOON

‘Goed buitengewoon onderwijs geven vraagt heel veel zorg.’

De Kraanvogel is een samenwerkingsverband van vier Oost-Vlaamse scholen en twee internaten van het buitengewoon basis- en secundair onderwijs. Onze missie is kwaliteitsvol onderwijs en aangepaste zorg bieden. Zo waarborgen we de continuïteit van de leerloopbaan en het verblijf van onze leerlingen.

#STERK

‘Focus op wat werkt en op wat de leerling wel kan.’

Met een gedragen zorgbeleid creëren we een positief leer- en leefklimaat. Dit bevordert de leerprestaties en ontwikkeling van kinderen en jongeren, waardoor ze volop hun talenten kunnen benutten.

#VERBONDEN

Samen leren van en met elkaar.’

Samen met onze kinderen en jongeren zetten we het welbevinden centraal.

Dit doen we door in te zetten op verbondenheid op school en in onze internaten. Met De Kraanvogel streven we naar een gelijkgerichte aanpak en slaan we ook een brug naar het gewoon onderwijs.